Calificări autorizate

S.c. Cinergy S.r.l. Braila  în colaborare cu centrul autorizat Althera Evalcov, prin Centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale organizează evaluări pentru numeroase calificări / ocupații din diverse domenii. Programele noastre se adresează acelor persoane care cunosc o meserie, dar nu dețin o diplomă care să le ateste cunoștințele.

 

TIP DE CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

Certificatul de competențe profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3.

Programele noastre de calificare sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar evaluatorii de competențe profesionale desemnați pentru fiecare calificare sunt certificați și înregistrați de A.N.C.

Diplomă de calificare autorizată

Cinergy Braila vă oferă servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale și servicii conexe la cele mai înalte standarde de calitate.

SERVICII DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale constă în aplicarea de instrumente de evaluare pentru demonstrarea, evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decat cele formale.

Programul de evaluare a competențelor profesionale se adresează acelor persoane care cunosc o meserie dar nu dețin o diplomă care să le ateste cunoștințele.

Este special conceput pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se califice în meseria pe care o cunosc, acest program nu presupune participarea la un curs de lungă durată ci oferă posibilitatea atestării experienței profesionale prin susținerea unui examen ce are ca scop evalurea competențelor cadidatului.

Examenul este etapizat și presupune atât o probă teoretică cât și una practică. Întregul proces are la bază standardul ocupațional pentru ocupația/meseria pentru care se aplică și oferă garanția că persoana certificată deține toate cunoștințele și abilitățile menționate în acest standard. 

Programele de calificare prin evaluare sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar evaluatorii de competențe profesionale desemnați pentru fiecare calificare în parte sunt specialiști în domeniu, certificați și înregistrați de A.N.C.

Evaluarea se bazează pe ceea ce sunteți capabil să faceți în momentul evaluării și nu ține cont de modul în care ați obținut cunoștințele.

AVANTAJE OBȚINUTE PRIN CALIFICARE

Certificatul obținut este egal oricărui alt certificat sau diplomă obținută în urma participării la un curs de formare profesională pentru oricare din meseriile autorizate.

Certificarea oferă posibilitatea obținerii unui loc de muncă mai bun și dreptul legal de muncă.

Evaluarea se desfășoară după un program flexibil, stabilit împreună cu solicitantul, fără să își afecteze programul de muncă.

Odată calificat, se poate opta pentru un loc de muncă mai bine plătit.

CADRU LEGAL

Instructiuni privind autorizarea centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale

Criterii minime de performanta de autorizare a centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Decizia nr. 210/26.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare și înscrierea acestora în Registrul experților în evaluare și certificare

Ordinul nr. 3629/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

Decizia nr. 120/16.04.2019 referitoare la modificarea instrucțiunii privind autorizarea centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale

Decizia nr. 232/22.07.2019 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfășurate de către centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

Decizia nr. 286/06.09.2019 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfășurate de către centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

Decizia nr. 340/31.10.2019 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfasurate de catre centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

PRINTRE SERVICIILE NOASTRE SE NUMĂRĂ:

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale (Certificare pe bază de experiență, fără absolvire curs, prin examene teoretice și practice);

Informarea, consilierea și orientarea în domeniul formării profesionale;

Cursuri de formare profesională.

CUI NE ADRESĂM:

– persoanelor cu experiență de muncă care vizează obținerea unei calificări;
– specialiștilor în resurse umane;
– specialiștilor în formarea profesională a adulților;

PRINCIPIILE NOASTRE:

– validitate,
– credibilitate,
– imparţialitate,
– flexibilitate,
– confidenţialitate,
– simplitate.

PENTRU ORICE ALTE INFORMATII NU EZITATI SA NE CONTACTATI:

Administrator:

Jurist Cioroiu Vasile
0744.367.279
0753.067.330
email: cioroiuvasile@yahoo.com

Secretariat:
0339.732.020

Adresa:
Brăila, Str. General Gheorghe Avrămescu nr. 21
Incinta fostului Hipermaker PIC

Lasă un răspuns